ZDB/Z2DB…V…L3X叠加式溢流阀

产品特点:
 
—带1个或2个溢流阀,溢流口可选
—4种压力调节方式
—连接方式:叠加式
—多种公称压力等级

通径  mm 公称压力 MPa 最大流量 L/min
6 31.5 60
10 31.5 100
16 31.5 200
22 31.5 400